Certificari

Societatea SC ACATREX SRL detine certificarea ALL CERT SYSTEMS - ORGANISM DE CERTIFICARE a Sistemului de Management al Calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015), a Sistemului de Management de Mediu conform cerintelor standardului SR EN ISO 14001:2055 (ISO 14001:2015), precum si a Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale conform cerintelor standardului SR OHSAS 18001:2008(OHSAS 18001:2007) pentru urmatoarele activitati:

- extractia pietrei ornamentale si a pietrei si pentru constructii;
- extractia pietrei calcaroase,gipsului,creteisi a ardeziei
- extractia pietrisului si nisipului,
- extractia argilei si caolinului;
- lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
- recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile;
- inchirierea de utilaje de constructii si demolare cu personal de deservire aferent.
certificare-acatrex-ISO-OHSAS-18001-2007
certificare-acatrex-ISO-9001-2008
certificare-acatrex-ISO-14001-2004
Certificat-ANRM-pf-nou
Certificat-ANRM-nou